Адаптираните спортни танци са за възрастни, младежи и деца в инвалидни колички.  Всеки е добре дошъл без значение тяхната способност или увреждане. Класовете се провеждат веднъж седмично, и са БЕЗПЛАТНИ!


Заниманията вклоючват от клас Стандарт Балс, Танго, Виенски валс и Фокстрот, а от клас Латино Американцйи Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасо добле и Джайв. Има възможност и за танцуване във формация.


Има два вида адаптирани спортни танци

Odoo - Sample 3 for three columns

Комби Танцуване

Комби двойката се състои от един партньор без увреждане (Ходещ), а другият  партньор е в инвалидна количка (на Колела). Партньорът "на Колела" може да си доведе негов партньор "Ходещ", но ако няма такъв,  ще му бъде осигурен партньор доброволец от клуба.
Odoo - Sample 3 for three columns

Дуо Танцуване

При Дуо двойката и двамата партньори са в инвалидни колички. Този вид танцуване е възможен за хора с обездвижени долни крайници, но с подвижна горна част на тялото. Ако имате партньор за Дуо двойка доведете и него.